Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Privacy Statement

1. Contactgegevens
Van de Weijer Witgoed Specialist B.V.
De Hooge Akker 29
5661 NG Geldrop
info@vandeweijer.net  
040 – 280 23 90

2. Omgang met persoonsgegevens
Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Vandeweijershop.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Vandeweijershop.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een account aanmaakt om producten te bestellen en/of u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • Geslacht 
 • IP-adres


Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandeweijer.net, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Vandeweijershop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Het afhandelen van klachten via onze website 
 • Vandeweijershop.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren 
 • Vandeweijershop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Registreren Mijn Account
Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals de Mijn Account omgeving) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang Mijn Account 
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Contactformulier en storingformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier en een storingformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.

Nieuwsbrief
Wij bieden een maandelijkse digitale nieuwsbrief via e-mail aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over e-commercegerelateerde zaken, waaronder acties, producten en/of diensten van Vandeweijershop.nl en van derden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of via Mijn Account. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Ander contact
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post; 
 • e-mail; 
 • social media; 
 • telefoon.


6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Vandeweijershop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Vandeweijershop.nl deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vandeweijershop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.

Met uw toestemming
Daarnaast verstrekt Vandeweijershop.nl uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Vandeweijershop.nl gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vandeweijershop.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u uw keuze aanpassen via de volgende pagina: vandeweijershop.nl/i/cookiestatement

Derden
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We gebruiken tevens een Facebook-pixel om de prestaties van onze Facebook-advertenties te meten. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat we onder andere de bezoekers aan de website van Vandeweijershop.nl gerichte advertenties op Facebook kunnen tonen en resultaten kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken. Lees meer op facebook.com/about/privacy

Op de volgende pagina staat een overzicht van de cookies en daar kunt u ook uw keuze aanpassen: vandeweijershop.nl/i/cookiestatement. De reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen via uw browserinstellingen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Vandeweijershop.nl in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandeweijer.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.  

10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Vandeweijershop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vandeweijer.net.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen